VIDARE LÄSNING/SEE ALSO: | NOTES / ANTECKNINGAR

VIDARE LÄSNING/SEE ALSO:

Bilaga 1: 53. FB-Messenger,samhällsproblemet

Bilaga 2: länkhär

  1. Initial p.g.a. att jag är bekväm med att kasta runt mitt namn* i texter, andras namn försöker jag vara försiktig med. Visar sig vara onödigt ändrar jag på det vid det tillfället.

    * Namnet står i källkoden och på relevanta ställen i relation till det skrivna/skapade. Signerar sällan med det däremot. För referens, namn: Johan T-Katiska.

  2. Denna referens är en referens till något i sin tur också är en referens. “Where is it?”, Eat, shit and die.