Licenser | NOTES / ANTECKNINGAR

Licenser

notes.j-tk.se

Alla texter på notes.j-tk.se är släppta under Creative Commons-licenser. Då texterna är åsiktsbaserade är inte bearbetningar tillåtna på de flesta. Gamla artiklar görs fria så småningom. Anledningen till ‘ND’ detta beskrivs bra här.

Egen grafik släpps under CC0 och är allmän egendom om inget annat anges i relation till grafiken. Detsamma gäller HTML och CSS-kod. Licensinformation för verk, i regel bilder, som inte är mina ska kunna hittas som inforuta om du håller din pekare ovanför bilden eller genom att klicka på bilden.

Tanken är att över tid migrera texter mot friare licenser. Uppdelningen av texterna 1-xx samt xx-nutid är ett exempel på detta. Mer om mina egna resonemang kring detta går att läsas här.

ofrispasm.j-tk.se

Majoriteten av de texter som listas under ofrispasm.j-tk.se från datum 2013-12-07 till 2017-06-03 är släppta under CC-BY-ND såvida inget står i texten. Sådana undantag noteras efter brödtexten. En och annan text/sida är inte släppta under fria licenser. Detta markeras också i text.

Givet detta så kommer den här sidan uppdateras vid förändringar. Datumet under sidrubriken är det datum då denna sida senast uppdaterades.

Kontakt

Relevant kontaktinformation ska finnas under toppdomänen, (i nuläget j-tk.se), över denna subdomän notes. Dessa ska förhoppningsvis vara kostanta under överskådlig framtid.

lang="en"? Hover here.