55. Unfinished Business...

29-01-2019 | length: ~4450

...and Business is Good

Nukem. Vad är Nukem? Det är en fråga folk (bekanta) ställt i alla tider (sällan). Du har säkert tänkt på det också. I så fall är den här texten riktad till dig och alla andra (2-3 personer) som gjort det.

För de få stackare (7.6 Miljarder, minus 2-3 personer, enl. census 2018) som inte gjort det: Nukem är ett band/projekt och låter bl.a. som låten som länkas här nedanför. Nukem är även Unfinished Business...

Se README 1[a] för mångordig information om just Nukem. Se README 2[b] mångordig information om låten. Båda skrivna på engelska. Information på svenska följer efter låten.

Låten är utan sång och sett till ljudbild behövs nog justeringar i framtiden. D.v.s. att den förhoppningsvis inte förblir i just detta skick. Den visar däremot 1. att Nukem har funnits, 2. vad vi sysslade med.

README 1: README-Nukem_Reference.txt

README 2: README-Brain_Beneath_The_Skull-Nunc_Zebes.txt

Into The Lungs of Hell: En Kort Lång Historia

Nukem var projekt/band som två personer engagerade sig i några år. Från 2010 (± ett kvartal) till 2015. Den ena basist (jag), den andra trummis (D.).[1] Vi var/är förtjusta av en specifik gren av thrash/speed metal. Till stor del representerad av Megadeth på deras tidiga album fram till tidigt 90-tal. Många gånger var det nog t.o.m. specifika aspekter av låtar med bandet vi ansåg/anser vara särskilt intressanta, men som sällan var uppmärksammade.

Projektet kan beskrivas i ett par korta paragrafer, eller i för mångordiga haranger. Delen fr.o.m. här är den korta[re] varianten.

I all väsentlighet var Nukem en ömsesidig tanke som gick för långt, som senare blev en ömsesidig aktivitet och i viss mån nog även en attityd under utövandet av aktiviteten.

Vid olika tidpunkter hände otymplig saker som en i välmening kan förklara med fraser som: "Okej, det här var ju en förarglig omständighet relativt sett till hur sådana här saker brukar gå till" eller "Det var som fan... Så kan det gå", och "Det här är ju kanske lite orimligt". Alla i sig , som antytt, av klassen "I stort sett menlös" för att citera Douglas Adams.

Det faktiska spelandet var aldrig varit egentligt ett problem. Nukem kommer, i all seriositet, för mig förbli en intressant, behaglig och givande historia. Något människor med ett gemensamt syfte gjort för sakens skull, utan hybris, pretentioner och rockstjärnedrömmar. Vilket är varför jag känner det finns fog att dokumentera det på något vis trots den allmänt insulära karaktären av projektet.

Och innan någon (ingen) frågar: "Varför namnet 'Nukem'?".

Mitt spontana svar skulle vara "Duh, det är uppenbart. Sluta fråga.", men det säger egentligen bara mig själv något. Så i kort: det låter bra och det är s.k. "tongue-in-cheek" nog att passa syftet. De flesta bra bandnamn är korta och burdusa nog för att få fram poängen utan att säga för mycket. (Det är även en fråga om när det är dags att tugga tuggummi och inte).[2]

Case-in-point: ett av mina onekligen mest värdesatta band heter Demolition Hammer. Ett nästan lika bra bandnamn skulle vara "Betongblock". Det är dock taget... Av ett betongblock.

Jaws Will Part, Words Fall Out

Följande är mer eller mindre "muntligt" återberättat punkt för punkt och för lång/icke-formellt att placera någon annanstans just nu. Min gräns på 'ungefär 3000 tecken' kommer bortses ifrån såvida en annan lösning inte manifesterar sig. Ingen större möda har lagts vid struktur utöver att den är kronologisk.

En Lång Kort Historia

µ;;;OBS: here be musiker/metal-babble;;;µ.

To be continued... (Tills dess: håll till godo med README 1/2).