45. ETC-arkiv/404

Jag har under en längre period tänkt på att arkivera de ledare jag skrivit för ETC. Det är trevligt att dokumentera saker och det behövs också just för att internet är föränderligt. När jag fick veta att ETC Bergslagen ska avvecklas fick jag anledning att ta tag i saken. Om nedläggningen läs även detta.

Även om jag på det stora hela gillar ETC som tidning — de andra aspekterna av koncernen har jag sämre koll på — går det att säga detta om webbplatserna:

  1. att de är rätt röriga och svårnavigerade, och
  2. att sökfunktionen är bristfällig.

Jag vet inte vad de använder för programvara för detta, men DuckDuckGo och sökparametrar som 'site:url' har fått agera verktyg för mig när jag söker efter specifika texter, ämnen eller skribenter. Hur som helst, p.g.a. förändringar så stöter en på 404-sidor ibland.

Det gäller däremot också för andra Svenska medier när de väl ska lansera nya gränssnitt och sådana saker. Om jag förstått saken rätt är det vad ETC ska göra nu. Ibland hittar en t.o.m. brutna länkar hos kolosser som SVT, jag upplever att typ New York Times inte har samma problem. Det är i och för sig en stor välbemedlad tidning, men ändå... Om Wikipedia har en bristfällig, fast fungerande, mekanism för att motverka sådant kan nog andra också lösa det. Brutna länkar suger.

De arkiverade ledarna rör perioden 2015-11/12-? till 2017-12-26. Det saknas nog någon. Kanske kikar på exakt vilka i framtiden, möjligen finns vissa bara i fysisk form. För icke-arkiverade pröva detta. Kan vara något snabbare om länkarna inte är döda. Några texter är bättre, andra är sämre. Jag placerar ett '(!)' framför de som har sentimentalt värde eller är något sånär relevanta.