44. Långsamma Processer | NOTES / ANTECKNINGAR

44. Långsamma Processer

Lava channel with overflows edit 4

Långsamhet är en tråd som sträcker sig genom sfärer i mitt liv; från det vardagliga till det mer kreativa. Rör jag vid ett instrument formas små embryon till idéer och de flesta är livsodugliga evolutionära misstag som dör redan efter befruktning. När jag skriver sker samma sak, det mesta är misstag som ruttnar bort i mentala och digitala byrålådor.

Det är egentligen en rätt vettig process. Allt som kan tänkas behöver inte uttryckas. Det som överlever blir sakta nog små tegelstenar som på ett eller annat vis lutar sig mot en någorlunda sammanhängande husgrund. Visst vittrar de så småningom också bort, men får de gro långsamt så får de på sin perifera lilla kant sin stund under solen.

Det fungerar okej för mig även om jag produktivt alltid kommer överskuggas av de som rör sig snabbare. Med det sagt så har jag inte alltid funnit mig i att vara långsam och dessa trendbrott — i skrift mest spridda mellan 2013 och tidigt 2015 — har när de väl skett till mitt förtret resulterat i mer otydlighet än jag är bekväm med. Jag önskar inte att jag hade något osagt så mycket som att jag önskar att jag sagt det bättre. Få har kommenterat på detta. Det är snarare ett perspektiv jag fått över tid när jag lotsat runt texter till nya hem och så vidare.

Det är delvis kopplat till att jag en stund, mer eller mindre medvetet, försökte att vara “aktuell” i mitt skrivande och känna av samhällspulsen. Kort sagt, kommentera på dagsaktuella ämnen. Problemet med det upplaget är att den ruminerande delen av mig inte passar ihop med de rådande — rätt hektiska — normerna i sociala medier och nyhetsflöden.

Den inneboende trendkänsligheten i sådana sammanhang har jag svårt att förhålla mig till på ett naturligt vis. Blanda detta med en smått naiv nyfikenhet sett till sådant jag ändå finner intressant och grunden som texten står blir mer porös än jag velat.

Stavfel och liknande är kanske det som skapar mest akut klåda och irritation. Det positiva med detta är att det är enkelt att fixa. Svedan av otydlighet är mer långvarig och krånglig att åtgärda. Hypotetiska läsare har inte möjligheten att fullt uppfatta avsikt eller tankemässig bakgrund. Det är inte heller något en ska förvänta sig även om man nu skriver saker.

Den bästa lösningen på detta är förmodligen att förtydliga i andra nya verk och sky brådska i framtiden. I andra hand redigera fraser vid behov så att de uttrycker den ursprungliga meningen utan att helt omskriva eller radera den.

Det finns små frön till förlagor för dessa tankar. Distinkta minnen från grundskolan då jag, mer av självbevarelsedrift än ställningstagande, insåg och agerade på att intern och extern hets inte gör mig någon nytta gör sig påminda. Lite senare, men fortfarande inte i nutid, kunde detta saxas in för att beskriva denna tidigare outtalade läggning:

I choose not to run!
- Jerry Seinfeld, The Race

Trådar är intressanta på det viset. Det är inte förrän man privilegieras med tillbakablick en försiktigt kan skymta att de faktiskt finns där.