41. Vuxen "på riktigt" | NOTES / ANTECKNINGAR

41. Vuxen "på riktigt"

desk_paper_man, by kxxvii, license: CC0

Wikipediaartikeln för sökordet vuxen är tunn, men beskrivningen är god nog för att ge en uppfattning om vad som menas med ordet. Den bedömer vuxenhet utifrån utveckling och självständighet. Det överensstämmer nog med hur folk generellt definierar vuxen.

De som inte passar in inom ramen för vad en vuxen människa är och inte är kan påverkas negativt av de attityder som följer av att man inte uppfattas som “fullt vuxen”. Den här texten pekar på en del problematiska områden samt attityder relaterade dessa:

  1. Ekonomi. Har en inte pengar eller arbete så står en utanför de två sfärer som uppfattas som de mest typiska vuxenmarkörerna. Arbete en sällan får pengar för — volontärarbete, arbete i hemmet, arbete en företar sig av intressemotiv, o.s.v. — tenderar att uppfattas som sekundärt. Lite pengar förhindrar även folk från att bli fullständiga konsumenter. Är du väl det så är du också “vuxen på riktigt”.

  2. Funktionsnedsättning. Oavsett om det gäller psykiska eller fysiska funktionsvariationer så är det svårt komma ifrån uppfattningen att problem inom detta område upplevs som rätt icke-vuxna. Enkelt uttryckt, fungerar du annorlunda framstår du också som mindre vuxen.

  3. Sexualitet. Min uppfattning är att en icke-normativ sexuell läggning fortfarande tolkas som rätt ovuxet. Förmodligen hänger detta ihop med att icke-normativ sexualitet av vissa ses som “en ungdomsfas”. [1][2] Det följer då även att ett samkönat förhållande inte upplevs som ett “vuxet förhållande”. Det är också fortsatt svårt för samkönade att göra vuxensaker som att skaffa barn.

  4. Åsikter. Vuxna bör vara lagom. Ha en åsikt som inte uppfattas som lagom och du uppfattas som mindre vuxen. Tänk dig en miljömedveten konsument — en särskilt prestigefylld typ av konsument — som följer rekommendationer om att äta mindre kött, köper eko och småpratar om detta på jobbet. Sätt detta i kontrast med en vegan som inte köper något animaliskt och hellre argumenterar för sin sak än att småprata. En miljömedveten konsument ses som en typiskt lagom vuxen, medan en vegan anses dra frågan lite för långt och uppfattas istället som en person som fastnat i en tonårsrevolt eller något.

  5. Språkligt. Detta är ofta kopplat till klass och etnicitet, men även funktionsnedsättning kan spela in här. Enkelt uttryckt så spelar det språkliga roll när det avviker från den medelsvenska normen. Om du stakar dig, har en brytning eller kommunicerar “ovårdat” — typ säger städtant istället för eufemismen lokalvårdare, använder mycket svordomar, skriver informellt när en borde skriva formellt, missar skiljetecken och använder mycket versaler, m.m. — så uppfattas du som osofistikerad och därför också som mindre vuxen.

Exemplen är medvetet drivna till sin spets för att göra poänger och bortsett från det ekonomiska rangordnar jag inte områdena. Samhället är dock rätt selektivt med vad det, både direkt och indirekt, beskriver som vuxet och inte. Det påverkar förutsättningarna för att folk ska kunna mötas på lika villkor.