38. Organiserad Religion | NOTES / ANTECKNINGAR

38. Organiserad Religion

Eris, openclipart.org

Efter att följt debatten om Sveriges förenade muslimer, SFM och Kalla Faktas granskning av religiösa friskolor har jag följande observationer:

Organiserad religion, likt andra föreningar, politiska partier, företag och offentliga aktörer, ska granskas på liknande villkor.

Det är synd att Liberalerna ofta tar stor plats genom att uttala sig om religiösa frågor, även om det nu finns undantag. [1][2][3] Jag antar att det beror på att de i relativ nutid drivit frågor som specifikt pekar ut muslimer. Därtill har dessa frågor ofta varit dåligt grundade.

Det SFM i sitt pressmeddelande säger är inte orimligt. Det är en ideell förening vars styrelse måste få samlas innan den ger några definitiva svar. Denna linje hade varit rimligare om det inte var så att de avslutar meddelandet med värderande ord, d.v.s. att de delvis konkretiserar trots att de säger att de inte kan konkretisera i nuläget. Det är veligt och att använda ord som “fascism” slentrianmässigt nedvärderar begreppet som sådant. Använd det då det finns fog för det, inte annars.

Organisationer som får statsbidrag, oavsett de är religiösa samfund eller något annat, och inte uppfyller gemensamt överenskomna kriterier ska stå utan pengar. I regel är jag emot statlig kontroll, men då vi har institutioner på plats för ta beslut om resursallokering ska vi också nyttja dem pragmatiskt. T.ex. genom att inte offentligt stötta religiösa friskolor [4] och andra verksamheter med liknande syften.

Utöver det så tillförskansar sig även relativt progressiva verksamheter som Svenska Kyrkan en för stor del av den gemensamma kakan p.g.a. dess tidigare roll som statskyrka. Exempelvis genom att dop — en i det stora hela sociala ritual utan religiösa förtecken för många — fr.o.m. 1996 är medlemsgrundande. Ett något bättre förfarande då folk innan dess i regel automatiskt blev medlemmar även utan dop. [5]

De kvarvarande banden till staten borde istället helt klippas som sig bör i ett sekulärt samhälle. Klippta band i förhållande till det offentliga är dock inget som endast är förunnat Svenska Kyrkan, andra institutioner som monarkin förtjänar också att omvärderas på liknande vis.

Uppföljning: SFM krävs på pengar