32. 7 Anledningar | NOTES / ANTECKNINGAR

32. 7 Anledningar

För något år sedan skrev jag en satirisk text om varför ingen borde anställa mig. Min desillusion över förhållandet mellan arbetstagare och arbetsköpare, falsk artighet och andra skenheliga sociala konventioner i relation till arbete har i hög grad påverkat min syn på arbetsmarknaden.

Ett sätt att belysa detta är att att parafrasera en åsikt som ofta dyker upp i religionsskeptiska polemiska texter. D.v.s. att vi människor “är födda sjuka”, men att vi “beordras att vara friska” [1]. Det är ju en omöjlig situation som egentligen bara sanktionerar dubbelbestraffning.

Sett till arbete ska vi helst presentera oss som positiva, glada, spontana, unga, initiativtagande, erfarna, etcetera. Även då vi vet att det är omöjligt att leva upp till dessa krav.

Så i samma anda ska jag presentera ett helt godtyckligt antal poänger om varför jag skulle vara en förträfflig medarbetare:

  1. Social interaktion är inte min starka sida, det är en sida jag oftast inte ens vill försöka att kultivera. Så är det lätt för mig att segla i motvind. Jag inget emot att argumentera och jag har rätt lätt att hålla åsikter som riskerar att göra mig impopulär om en situation skulle kräva det.

  2. På grund av denna bristande sociala smidighet är jag en så gott som patologiskt autonom människa. Faktum är att jag kräver denna ensamhet. Speciellt när jag ska arbeta konstruktivt.

  3. Sett till relationer föredrar jag kontinuitet framför spontanitet. Om varje dag på jobbet är en “Ny dag med nya spännande utmaningar!” — eller någon annan klyschig motiverande fras — så stannar jag hellre hemma.
    Det följer att jag inte har problem med att fördjupa mig i ett ämne under lång tid, i månader eller kanske t.o.m. år. Det förutsatt att uppgiften faktiskt går att fördjupa sig i.

  4. Även om jag generellt skyr det sociala i den mån det går så står på samma sida som mina medarbetare. Vid konflikter tar jag därför arbetstagarnas sida.

  5. Faktum är att jag skulle kunna tänka mig att effektivisera arbetsplatsen genom att avskaffa chefsroller och dylikt för att sedan dela ansvar/förmåner bland mina medarbetare istället.

  6. Jag är inte särskilt sentimental sett till traditioner. Jag jobbar gärna på julafton, midsommar och nationaldagen. Om jag ändå måste ta ledig lite godtyckligt så föredrar jag dagar av eget val, nyårshelgen och Första Maj.

  7. Jag gillar hårdrock.