28. (addendum) | NOTES / ANTECKNINGAR

28. (addendum)

Arithmologia engraved numbers

Så för att utveckla de påståenden som presenterades i den tidigare posten om siffran 27 kan man konstatera att 27 är knutet till en del attityder och läggningar jag har. Misstänksamhet mot auktoritet. Mitt tycke för musik som ifrågasätter saker och ting utan falla ned i någon löst definierad misantropi.

Thrash metal i synnerhet [?] har en progressiv vridning som adresserar förhållanden koncist och på ett vis som får ämnen att kännas brådskande och aktuella. Till skillnad från annan hård musik så har thrash metal inte dragit sig för att problematisera om det funnits behov för det.

Konservatism och annat slem känns därför som thrashens antites. Thrash metal är en jätte som rör sig vid provokation och vid behov men alltid i frenesi.

Synsätt och ståndpunkter som i olika grad påverkar praktiskt i min vardag rangordnas här efter självklarhet i nedstigande ordning:

Vetenskap och skepsis behövs för att kunna förstå sig på världen på ett grundligt vis våra sinnen inte är fullt förmögna att göra. Människor ser på världen på ett mänskligt sätt men världen består av mer än mänskligheten.

Frihet behövs för att människor lever i samhällen och samhällen är komplexa och dynamiska. Därför kan man inte utan att förtryck hävda att alla ska leva efter samma mönster.

Solidaritet behövs för att människor trots olikheter ändå har en del gemensamma grundläggande behov.

Siffran 27 är en referens som hjälper mig att minnas dessa teman.

"Now I believe in unity, and I am willing to compromise, But I'm not gonna lie or sell my soul" // Bad Religion - The Handshake