24. Projekt ﹠ Arbete | NOTES / ANTECKNINGAR

24. Projekt ﹠ Arbete

Pg 026 - Marooned (bw) (cropped)

Arbete blir oavsett form också i någon utsträckning också samarbete. Det är inte orimligt att det är på det viset. Det går visserligen att snickra själv i sin bod men självbevarelsedrift leder ofta till att man inser att vissa ting inte kan hittas i boden.

Utan utbyte bli arbetet trött och sterilt då det inte sker i något egentligt sammanhang. Om projektet är ett stugbygge så känns det mer meningsfullt om någon också vill använda stugan.

Ensamarbete är dock mitt modus operandi. Att arbeta själv får visserligen ytterligare dimensioner om det inkluderar utbyte. Forcerat utbyte blir däremot otympligt. Kompromisser skall nås och värdefullt innehåll kvoteras bort. Det handlar inte om kontroll så mycket som det handlar om att uppnå en dräglig tillvaro för mig själv.

Men noderna samarbete och ensamarbete flyter trots allt ihop. En författare står sällan och säljer sin text själv. Redaktörer, distributörer och läsare är oftast inblandade så det blir ändå direkt och indirekt socialt. Förmodligen är även maskinerna, kunskapen och programvaran du använder inte helt självtillverkade.

Projekt jag engagerar mig i börjar ofta i min egen skalle. Under processen inblandas andra men koncepten är ursprungligen oftast rätt snäva och egna. Ibland mynnar det ut i rent samarbete där slutresultatet bara kan kallas vårat, andra gånger står jag i rollen som en i olika mån välvillig diktator. Ett exempel på det förstnämnda skulle kunna röra aktivism medan musikaliska projekt är ett exempel på det andra förfarandet.

Fria och villkorade omständigheter blir för mig i slutändan nödvändigt för att någon typ av projekt ens ska vara möjligt. Utan någon förutsättning för autonomi återstår bara det tomrum som udda nog uppstår i både tvungen isolation och ofrivilligt samarbete.

Inget blir gjort, inget blir tänkt på och något sammanhang för projektet förnekas. Då framstår alla idéer som hopplösa och allt arbete således helt meningslöst.