23. OZ | NOTES / ANTECKNINGAR

23. OZ

En del teman återkommer i mina tidsfördriv; dystopier, cynism/ironi, etc. Saker som ställs på sin spets stimulerar; bl a samhällskollaps av olika grad.

HBO’s fängelseserie Oz har varit med i rotationen sedan ca ‘00 –>.

Det beror på två aspekter:

Oz är visserligen fiktion men serien gör samhällsproblem hanterbara och konkreta. Den gör en tillspetsad men fortfarande giltig poäng av att brott inte sker i ett vakuum. Brott eller våld sker i samhällen i relation till andra människor och sociala konventioner.

Sedermera kan en även tänka att man inte behöver sitta bakom galler för att vara isolerad. Tabun, normer och verkningarna av dessa påverkar människor som inte är i kontakt med kriminalvården. Sociala omständigheter av funktionsnedsättning, fattigdom eller etnicitet kan fungera isolerande.

Utan att negera idén om individens agens tror jag att kriminalitet — oavsett definition — också bör ses som en typ av flera samhällsmisslyckanden. Detta misslyckande är ofta uppbundet i andra misslyckanden som marginalisering.

Ibland kriminaliseras handlingar vars kriminaliserande en kan ifrågasätta. Andra gånger placeras människor i situationer där brott ses som det bättre alternativet. Bortsett från psykopatiska beteenden — som är så ovanliga att de bör ses som undantag [1][2] — så kan en spåra brottslighet till situationer och tillstånd som skapats gemensamt.

Individuell fattigdom, missbruk och social utsatthet förstås bäst i relation till andra människor. Utan andra personer som referenspunkt blir en fattig människa varken rik eller fattig. Det blir den enda av sitt slag. Ett sagoväsen.

Det är svårt att inte relatera till andra även om de är påhittade och har handlat förkastligt. Både våld och frihetsberövande är mänskliga beteende oavsett om vi tycker om det.

Att en mördare skulle vara mindre människa än andra är önsketänk. Det är ett sätt att distansera sig från det faktum att även du under vissa förhållanden — sociala och psykologiska — skulle kunna vara den i bojor. Den andra, kriminella sidan, av myntet.