20. Om Citat | NOTES / ANTECKNINGAR

20. Om Citat

Citat är tveeggade svärd. De är rubrikkorta yttranden som är mer eller mindre självklara.

Det mänskliga varandet är en stapel i sammanhanget. Både taskiga JPEG-bilder gjorda i paint och litteratur den Svenska Akademien inte skulle vara främmande med följer teman i stil med citatet nedan.

“Life is a battle, and you either enter it armed or you surrender immediately.”

- Lorelai “Trix” Gilmore

Perspektivet att livet är en kamp överdrivs ofta, men likt andra klyschor hittar en korn av sanning även här. Såvida du inte är infödd i överflöd och god hälsa kommer du tvingas att kämpa. Om det handlar om självtvivel, sjukdom eller socialt och ekonomiskt förtryck varierar.

Hur som helst, “rustningar” för att tackla problemet behövs. Är det sen kärlek, politiskt medvetande, självförtroende eller medicin som behövs beror på situationen.

Trots slitna troper finns det anledning till att citera; sammanhanget är allt. Välplacerade ord kan hjälpa till att lyfta en text.

“The clear awareness of having been born into a losing struggle need not lead one into despair…”

- Christopher Hitchens

Så åter till spåret om det mänskliga varandet. Det är trots allt något som knyter oss alla samman. Som Hitchens påpekar finns det en motsättning här: alla är födda in i en kamp — “struggle” känns dock mer beskrivande — vi omöjligen kan vinna.

Tankar om vad ett liv verkligen är kan fylla upp hyllmeter av volymer och ofta helt i onödan. Det kvarstår att det som dör måste ha levt. En sprutnarkoman, en fisk, en präst, en person med ALS, en geting och en vetenskapsman lever alla oavsett form såtillvida de inte råkar vara döda.

Vägs varenda pinal mot döden är en lite extrem. Däremot är det bra att vara medveten om att du inte lever för evigt. Fraserna om detta är lika många som de är värdelösa, men helt onyktert är det inte att påminnas om denna självklarhet.

I helvetets nionde krets finns en sub-genre av citat på detta tema som är särskilt idiotiska. Dessa byggs på den — rätt ofta omedvetet — elitistiska principen att vissa “lever medan andra bara existerar” [?]. Jag ingen annan poäng med detta utlägg än att de är idiotiska.

“…two things would happen right before I died: I would regret my entire life; I would want to live it over again. This terrified me. The thought that I would live my entire life, look at it and realize I blew it forced me to do something with my life.”

- Huberg Selby Jr.

Selby Jr. sätter fingret på vad dödsångest är. Det är intressant att livsleda träget kopulerar med dödsångesten. Som drivkraft fungerar ångest rätt bra, för rätt många, under rätt många år. Andra går istället under pga liknande tankar.

Jag skall inte säga att det ena är bättre än det andra; även om jag borde det. För mig känns insikten om att det inte finns några verkligt blanka blad i livet fundamental för vad jag sätter värde på i mitt liv.

På denna punkt delar jag George Costanza’s position om döden: att man borde besväras av den [?].

I regel bör dock ironi få ha förtur när det gäller ovanstående dilemman: