14. Forts. vålnader | NOTES / ANTECKNINGAR

14. Forts. vålnader

För inte allt för länge sedan skrev jag en text. Den här passagen var med i texten: “Du kan inte förvisa en vålnad på samma gång som du åkallar den” och den syftar på användning av sociala attribut som sköld/svärd/motivering/ursäkt/förklaring (kärt barn har många namn). Mina tankegångar känner jag behöver utvidgas något för att förstås, så jag satte mig ned och grät…

Okej, inte riktigt. Däremot började jag skissa på en text. Då det som postas här snarare är anteckningar och flytande tankegångar så försökte jag hålla det hela rätt kort. Det gick väl sådär. Jag flöt iväg i flera spår och inget av dem känns helt okej att överge eller lämna oförklarade.

Därför skall “svarstexten” bli mer utförlig med källhänvisningar och förtydliganden som inte direkt skulle får plats i kortare format. Frågorna tåls att stannas upp vid.

Hur som helst, då mina längre texter publiceras via mitt projekt Ofrivilliga Spasmer kom jag in på ytterligare ett sidospår. Jag är inte nöjd med tjänsten som huserar Ofrivilliga Spasmer. Jag tog mig då an ytterligare en sak och började bygga om sidan “från scratch” som det kallas i ungdomlig parlör. Något bökigt måhända men sett från ett ovanifrånperspektiv tror jag det blir bättre då sidan 1. får ett bättre och mindre rörigt utseende, 2. jag blir av med ytterligare en googletjänst.

Chaos (6930838882) En inte allt för utförlig sammanfattning om varför Google är problematiskt kan läsas här. Kort sagt så kan en säga att jag inte riktigt gillar hur företaget nästan har monopolställning på diverse områden.

Så med det ur vägen, här kommer ytterligare en översikt kring de punkter jag ämnar ta upp i min kommande text:

Så allt det (och förmodligen lite till) skall nog kunna avhandlas på ett intellektuellt ärligt sätt inom en inte allt för lång tid.