12. Helvetet = Köpcentrum | NOTES / ANTECKNINGAR

12. Helvetet = Köpcentrum

Det finns få saker som får mig må så dåligt överlag som köpcentrum. Allt som är dåligt med mänskligheten summeras upp i hela konceptet: vulgär kommers, påtvingat socialiserande, lysrör, ytlighet och servicebetingade människor, mm, mm.

Själva byggnaden i sig är visserligen hemsk; det finns rätt få attraktiva aspekter med det hela när det kommer till arkitekturen. Det känns mer som ett växthus där människorna ersätter plantorna, men det hemska finns på ett mer metafysiskt plan. Det är hur konceptet köpcentrum är beskaffat som verkar trycka och klämma på varenda öm punkt jag råkar ha. Köpcentra är koncentrerad kommersialism.

Syftet med platsen tvingas på en från alla håll — att göra människor till köpbenägna lämlar— och det gör att det blir svårt att koppla bort det vulgära. Att lysrören bränner i mina ögon efter en stund är ändå en rätt direkt reaktion; jag upplever det. Förväntningarna som biträden, arkitekturen och konceptet med denna plats skapar är mer abstrakt. Men det påverkar min varelse.

Inte ens interaktionen med mina nära verkar lämnas opåverkad av detta helvete. Vardagliga diskussioner vrids och stöps i PR-angrepp, istället för att tala om allt och inget talar man om någon produkt. I så gott som varje hörn står någon anställd övervakare som likt pop-ups på 90-talets internet inte riktigt går att blockera: “Spendera din lön!”

Överallt står varumärkeskommisarier och hökar över en, ställer frågor, ger en tips, ler — alltid dessa överdrivna leenden — och angriper varenda minut aspekt av ens person. Det enda som saknas är rent fysiska grepp och försök att tvinga en att sätta sig ned i någon provhytt och “njuta” av allt butiken har att erbjuda. Trots att jag inte är särskilt marxistisk av mig står Marx någonstans i bakgrunden och skriker: “Falskt medvetande! Exploatering! Bas och överbyggnad!”.

Wage_Slavery/https://en.wikipedia.org/wiki/Wage_slavery

Profitens gospel hörs och ses överallt. När allt är klart behövs inga rent fysiska tilltag för att intrycken, konceptet och Skinneriansk betingning ska få en att trycka på knappar som i sin tur sprutar ut allehanda stimuli. Jag rör mig mer än en tomatplanta men allt tyder på att jag efter en timme i ett köpcentrum har blivit lite mindre mänsklig och lite mer stationär, slö, programmerbar och viljelös utöver de reaktioner som i slutändan utför automatiskt. Ord ersätts av reklam och censureras i köpcentrumsbrus.

> echo  Köpa, äta, gå, övertalning 
	köpa, äta, gå, övertalning 
> echo  köpa, äta, gå, övertalning
	köpa, äta, gå, övertalning 

Designing good life, enjoy Coca Cola, just do it! När våldtäkten är fullbordad sätter jag mig stilla i ett fordon, stirrar ut ur fönstret, gungar fram och tillbaka samt tänker: “Vad hände? Vart har jag varit, vart är jag just nu och varför värker allt?”

ref. "echo"