7. Grinch-DNA | NOTES / ANTECKNINGAR

7. Grinch-DNA

En enkel sökning på “illegal”, “downloading” och “study” ger en del intressanta träffar. Har detta något med Grinchen att göra? Mitt svar är ja och jag ska förklara varför.

Grinchen måhända vara en barnbokskaraktär men karaktärer med liknande roller finns lite här och var under historien. Exempel på liknande karaktärer dragna ur rockärmen är alla inkarnationer av Lucifer, tv-serien Losts Sawyer och Kapten Ahab i Moby Dick.

Som jag ser det binds dessa karaktärer ihop av tragedi, tvångsmässiga tankemönster och fanatism. Detsamma skulle eventuellt kunna sägas om den brokiga skara människor som laddar ned illegalt men ändå brinner för skapares rätt till erkännande och ersättning. Enligt den mer konventionella historiebeskrivningen så handlar det — i stora drag målat — om karaktärer som i grund och botten är rätt humana men som blir korrumperade deras omständigheter. Det är väl inte helt rättvist att okritiskt godta denna beskrivning.

Korruption är ett samhällssymptom och inte nödvändigtvis ett karaktärsdrag. Grinchen hade aldrig existerat utan den pittoreska idyllen Whoville. På samma sätt skulle termen illegal nedladdning inte existera i samma utsträckning om nöjeskonsumptionen byggde på andra värden än de som propageras av nöjesindustrioligarker.

Ingen person är utlämnad till blind determinism. Alla har val de kan göra. Frågan är vilka omständigheter som får folk att välja på det sättet dem gör?

Om det finns en människor som ger artister support, går på konserter, köper merch och dessa samtidigt laddat ned sagda artisters alster så finns det anledning att ifrågasätta hur förhållandet mellan Grinchen och Whoville, nedladdning och artistsupport, porträtteras.

För att skurken ska kunna existera måste folk som pekar ut denna finnas. Det gör inte skurkens agerande mer nobelt eller rätt. Precis som det inte blir sjukt per automatik om en benämner något som illegalt eller fel.

Den gamla klyschan “följ pengarna” verkar mer och mer åberopats i jakten på pirater. Det är inte en helt osund inställning. Samma princip borde gälla när det handlar om det vi kollektivt anser vara legal konsumtion.

Fildelning när den är som bäst utjämnar. När den är som sämst bidrar den med annonsintäkter till organisationer som inte skiljer sig nämnvärt från skivbolagsbossar som lever på att ta en allt för stor del av kakan av skapare.

Det är här jag tror att lite Grinch-DNA gör nytta. Han är inte bara tjurig och bitter. Grinchen besitter en sund skepticism som inte tar hänsyn till konventioner. For better or for worse…