6. Terror --> Censur | NOTES / ANTECKNINGAR

6. Terror --> Censur

Terror –> Censur:

Det är lätt att rapa upp ett par fraser som om att de var uppenbara sanningar. Därför kommer jag nu göra just det.

 1. Katastrofer är perfekta för att få vanligt folk att köpa statsmannamässigt prat om "säkerhet" och sätta begränsande terrorlagstiftning på agendan. Politiker är precis som alla andra, vanliga människor, men det är få grupper som så uppenbart gestaltar förhållandet mellan makt och korruption.
  Givetvis är det inte så att politiker axiomatiskt blir förvridna demoner eller något i den stilen. Däremot tenderar makt rättfärdiga sig själv. Om makt till en början är ett medel som helgar ändåmålen blir det i slutändan det enda målet.
 2. Rädda människor blir konservativa och fördomsfulla. Om en då blickar över på det politiska planet innebär det att klassisk högerpolitik, protektionism, rasism och nationalism får vind i seglen.
  På ett mer allmänt plan skulle detta förklara en del av de tillfällen jag inser att jag diskuterat med en övertygad rasist. De verkar mer rädda än de flyktingar de så intensivt hatar.
 3. Det finns inte bara en typ av stat, men alla stater som finns tenderar att prioritera makt framför andra värden. Det finns saker stater kan göra bra, omfördela resurser, tillhandahålla räddningstjänst och bibehålla ett våldsmonopol.

  Azathoth
  "Azathoth" - the blind idiot god. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

  Tyvärr är detta även staters största akilleshäl då de i praktiken är blinda idioter. Resurserna kan omfördelas till krigföring istället för vård, räddningstjänsten kan finnas där men i praktiken bara vara förunnad vissa och våldsmonopolet kan drabba medborgarna själva istället för att skydda dem mot andra våldsverkare.


Stater är rätt fördomsfria. Utöver på en punkt: de föredrar makt. Oavsett i vilken form denna kommer. Politiker tenderar bli de främsta språkrören för just staten. För att återgå till ämnet i artikeln: att politiker spelar “förbjud anonymitet”-kortet är helt i sin ordning. Det är att förvänta sig av en stats agenter.