5. Sex ﹠ Tabu | NOTES / ANTECKNINGAR

5. Sex ﹠ Tabu

Sex, Fortfarande ett tabu:

Länken här ovanför tar upp något intressant. Det intressanta är nödvändigtvis inte själva ämnet utan hur samhället — i bred bemärkelse — fortfarande hanterar ämnet.

Det finns få ämnen som pornografi när det kommer till hur lätt vi faller tillbaka i generaliseringar när vi vill diskutera det. Ofta blir det lite av en tävling i ställningstaganden eller en uppvisning i långtgående slutsatser dragna från bristande data.

Sex, våld och pornografi borde hanteras på samma sätt vi behandlar andra ämnen som är viktiga. Istället blir en ofta tvungen att ha metadebatter kring ämnena. Dessa har givetvis sin tid och sin plats. De ger oss dock sällan svar på hur t ex våld och pornografi förhåller sig till varandra. Om ämnena och rönen skall tas på allvar så är att ge dem respekt i granskningen det minsta vi kan göra.

För att parafrasera en passage från texten: “Korrelation är inte detsamma som kausalitet”. Det är en anständig utgångspunkt i min mening.