2. Sund Elitism | NOTES / ANTECKNINGAR

2. Sund Elitism

Finns det något som heter det? Jag hävdar att det finns utrymmen i konversationer där elitistiska drag bidrar till nöjet av att konversera. Ett exempel som jag tycker står sig rätt bra här är ämnet musik. Det är just på grund utav den luddiga definitionen av musik som gör att det intressant att dra diskussioner om ämnet till sin absoluta spets. Detta då det givetvis är högst subjektivt.

På ett rent principiellt så passar elitism in rätt dåligt i min annars rätt egalitära världsbild, men det är kittlande att med en seriös min proklamera sin preferensöverhet. Givetvis slutar det med att man flinar lite ändå.

Trivial underhållning åsido. Det hela blottlägger dessutom det absurda i — låt oss säga — politiskt sanktionerad elitism. Dvs idéer som förespråkar klassamhället, sexism, rasism, nationalism, etc. Elitism i klartext bara kan framstå som idiotisk; det som gör det lustig i snävare sammanhang visar att den är tragisk som helhet.