1. FN ﹠ Sverige | NOTES / ANTECKNINGAR

1. FN ﹠ Sverige

FN: Sverige ligger efter i narkotikafrågan:

Att Sverige åsidosätter drogbrukare- och missbrukares rättigheter är inte något nytt. Trots en solidarisk jargong så prioriteras livsstilar man finner “ovärdiga” bort.

Oavsett regeringsfärg verkar det vara återkommande att en person som brukar narkotika ses som något mindre värdig det som det allmänna erbjuder i form av hjälp och vård. Det kan handla om de som dör i förvaringsutrymmen vi upprättat för dem - i folkmun kallat fylleceller - eller kriminaliserande av drogrelaterade livsval och sjukdomssymtom.

Kort sagt, sättet det offentliga förhåller sig till detta hjälper inte de som vill sluta. De som gjort ett medvetet livsval att bruka får även de sämre möjligheter i samhället än de som inte brukar.

Att stuva undan “problematiska individer” där de inte kan förstöra fam. Svenssons självbild får i vanlig ordning vara det överordnade målet.